Namninsamling för nationellt
införande av screening för prostatacancer


24,089
0 30,000

      


Namninsamling för nationellt
införande av screening för prostatacancer.

Sedan länge kallas alla kvinnor till screening.
Nu är det männens tur!
Idag saknas ett nationellt program
för prostatacancerscreening. Varför?

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och
är den cancerform som flest män dör av.
Varje år tar den 2 300 mäns liv vilket är tio gånger fler än de människor som omkommer i trafiken. Vi vet att tidig upptäckt av prostatacancer räddar liv, då sjukdomen vanligtvis går att bota om den upptäcks tidigt.

För att visa att det finns ett folkligt stöd för screening genomför vi
denna namninsamling.

Tillsammans kan vi rädda liv!
Skriv gärna på:
Se hur dina personuppgifter behandlas här

   
Empty age
Invalid age
Invalid age
Already participated
Invalid phone
Invalid email
Invalid verification code
General failure
General error

Tack för ditt stöd!
24089
0 30000

Läs mer om Mustaschkampens namninsamling här